Dirigent

Dirigenten varier fra tur til tur.

Dirigent på denne turen blir Sverre Caspersen. Til daglig er han dirigent for drillkorpset i Garden, og han har tidligere vært dirigent på vår tur til Irland.