Dirigent

Dirigenten varier fra tur til tur.

Dirigent på turen til Canada var Sverre Caspersen. Til daglig er han dirigent for drillkorpset i Garden, og han har tidligere vært dirigent på vår tur til Irland.