Styret

Styret valgt av årsmøtet 2019:

Leder: Trond Erik Torgersen (Jevnaker ungdomskorps)
Nestleder: Laila Grønbakken (Hadeland janitsjar)
Kasserer: Sissel Brendlien
Sekretær: Per Anders Fewang (Hovin Musikkorps)
Styremedlem: Astrid Kløften Kvernenes (Rygge Musikkorps)